Velkommen som uddannelseslæge hos os!

1. Indledning

Specialet almen medicin er beskrevet i målbeskrivelsen (www.sst.dk) hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet.  Speciallægeuddannelsens introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af den elektroniske portefølje (www.logbog.net).  I porteføljen findes adgang til målbeskrivelse, elementer der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå speciallægeanerkendelse. 

Specielle regionale forhold

Den almenmedicinske uddannelse i Region Sjælland er beskrevet under www.laegeuddannelsen.dk

Hoveduddannelse og introuddannelse:

https://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/specialerne/almen-medicin/almen-medicin-region-sjaelland.aspx

Her findes navne på de til enhver tid fungerende praksisuddannelseskoordinatorer (”PUK”) og Yngre Almen Medicinske Uddannelseskoordinatorer (”DYNAMUer”).

KBU:

https://www.laegeuddannelsen.dk/klinisk-basisuddannelse/kbu-i-region-sjaelland.aspx

Om klinikken

Generelle informationer om vores klinik, kan ses her på hjemmesiden. 

Jobmuligheder – Brochure – Uddannelsesprogram  

Jobmuligheder: Vi bestræber os på, at der altid er læger i et uddannelsesforløb, som arbejder i vores praksis. Der er plads til 4 uddannelseslæger i klinikken

Praksisforhold

I klinikken, som er en Kompagniskabspraksis er vi 3 speciallæger i almen medicin.  

  • Annette Houmand, speciallæge i 2001
  • Tommy Grundsøe, speciallæge 2019
  • Pia Skotte, speciallæge i 2008

Arbejdsgange og arbejdstider

Lægerne i klinikken arbejder fra kl. 8-16 i hverdage.

Mandag til torsdag er der kl. 15-16 afsat tid til sygebesøg, udfyldelse af logbog, henvisninger, litteraturstudier, opfølgning på aftaler fra dagen supervision, forberedelse på morgendagens patienter og andet forefaldende. Det samme vil ligge torsdag eftermiddag fra kl. 15-15.30.

Vores personale består af 2-4 uddannelseslæger, 3 speciallæger, 3 SSA,  4 sygeplejersker og 1 sekretær. Sygeplejerskerne varetager visitation og udredning og SSA’erne varetager laboratorieundersøgelser og diverse kliniske opgaver. 

Antal gruppe 1-sikrede tilmeldt praksis er p.t. ca. 6500 (inklusive børn) .

Vi har Win-PLC lægesystem i klinikken. Uddannelses lægen har eget lokale med arbejdsstation med adgang til internet og hjælpeprogrammer, herunder Medi-box, hvor alle klinikkens retningslinjer forefindes. Alle uddannelseslæger for 30 minutters supervision dagligt ved speciallæge. 

(se www.logbog.net for de enkelte kompetencer)