Tolkebistand

Som patient har du ret til tolkebistand når:

1) dit danske sprog ikke rækker til at føre en samtale og forstå en information
2) når du har et hørehandicap
3) når lægen skønner, at det er nødvendigt af hensyn til behandlingen

Det er lægen, der skønner om tolkebistand er nødvendig og bestiller en professionel tolk.

Der vil altid blive bestilt tolk, hvis vi skønner at der er behov for det. Hvis vi skønner at der er behov for tolk vil dette blive meddelt når du bestiller tid. Vi sørger for bestillingen af telefontolk og du skal således ikke selv gøre noget for at få tolk.

For at sikre en høj kvalitet i behandlingen og for at sikre patientsikkerheden anvender vi altid professionelle telefontolke fra TolkDanmark og du kan ikke selv medbringe en tolk (eksempelvis i form af pårørende) til samtale med læge eller sygeplejerske. Dette er for at sikre at tolken har de nødvendige kvalifikationer så vi kan sikre en høj og ensartet kvalitet i behandlingen for dig som patient. Tolkene har tavshedspligt.

Læs mere på Sundhed.dk