Afhængighedsskabende lægemidler

Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal i henhold til sundhedsstyrelsens retningslinier, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, så læge og patient kan få mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne.
Der bør maximalt udleveres afhængighedsskabende medicin til en måneds forbrug ad gangen.
Ordination og fornyelse af midlerne må ikke finde sted over internettet.

Afhængighedsskabende midler er i henhold til sundhedsstyrelsen/WHO:

- Morfin og morfinlignende midler som f.eks dolol, tramadol og oxycontin.

– Benzodiazepiner (beroligende medicin) og lignende stoffer inklusiv sovemedicin.

– Visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale f.eks ADHD medicin.

Medicinsk cannabis: 1. januar 2018 trådte en politisk besluttet forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft.
Ordningen giver mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark. Formålet med forsøgsordningen er at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt medicin.
Da medicinsk cannabis ikke er et godkendt lægemiddel, har jeg vurderet, at det ikke ligger indenfor mit kompetenceområde at skrive recepter på det. Du kan læse en gennemgang af baggrunden for min beslutning, ved at læse informationen om medicinsk cannabis som Dansk Selskab for Almen Medicin har udgivet på deres hjemmeside – jeg støtter op om deres forklaring af problemstillingerne.

I de få tilfælde, hvor de officielle kriterier for at udskrive cannabis kunne være opfyldt (herunder at relevantegodkendte lægemidler bør være afprøvet først), kan jeg henvise til de relevante lægespecialer, f.eks. neurologer og læger specialiseret i smertebehandling,
som kan påtage sig at vurdere om cannabis kan komme på tale.
Hvis du vil læse mere så følg dette link:

http://www.dsam.dk/flx/dsam_mener/blog/cannabis_som_medicin_information_til_patienterne/