Personale

Personalet består af specialiserede konsultationssygeplejersker som arbejder i teams med de faste læger:

I stueetagen møder du sygeplejerskerne Mie og Kirsten som arbejder tæt sammen med læge Tommy Grundsøe.

I underetagen møder du sygeplejerskerne Line og Lisbeth, som arbejder tæt sammen med lægerne Annette Houmand, Ole Winkel og Erik Falkø.

Du vil fra første færd blive mødt med høj professionalisme og en positiv og løsningsorienteret tilgang.

Du vil altid have en fast læge og sygeplejerske tilknyttet i klinikken.