Personale

Personalet består af 5 specialiserede konsultationssygeplejersker.

Vi arbejder i teams, centreret omkring en læge og 2 sygeplejersker.

Du vil således fra første færd blive mødt med høj professionalisme og en positiv og løsningsorienteret tilgang.

Du vil altid have en fast læge og sygeplejerske tilknyttet i klinikken.