Personale

Personale

Personalet består af 3 sygeplejersker og en SSA.

Du vil således fra første færd blive mødt med høj professionalisme og en positiv og løsningsorienteret tilgang.

Du vil altid have en fast læge og sygeplejerske tilknyttet i klinikken.