Personale

Personalet består af specialiserede konsultationssygeplejersker som arbejder i teams med de faste læger:

I stueetagen møder du sygeplejerskerne Mie og Kirsten som arbejder tæt sammen med læge Tommy Grundsøe. Fra 1/9 finder du ligeledes uddannelseslæge Teresa i samme team.

I underetagen møder du sygeplejerskerne Line og Lisbeth, som arbejder tæt sammen med lægerne Annette Houmand, Ole Winkel, Anna Maria Olsen og Erik Falkø.

Der er tilknyttet en praksismanager Mette til begge etager.

Du vil fra første færd blive mødt med høj professionalisme og en positiv og løsningsorienteret tilgang.

Du vil altid have en fast læge og sygeplejerske tilknyttet i klinikken.