Lægerne

Tommy Lauth Grundsøe:

Uddannet læge i 2005
Specialist i arktismedicin 2016
Speciallæge i almen medicin 2019

Praktiserende læge siden 2019

Annette Houmand:

Uddannet læge i 1992.
År 2000 speciallæge i Almen Medicin.
Praktiserende læge siden 1/1/2001